تعرفه خدمات

تعرفه جراحی

نوع خدمت تعرفه ویزیت دندانپزشک متخصص 189 هزار تومان معاینه و ...

تعرفه آزمایشگاه

شرح کد کد تعرفه (تومان) پذیرش و ثبت نمونه آزمایشگاهی 800005 1 ...

بیمه های طرف قرارداد

Group 31

ساعت کار و اطلاعات تماس

میدان مصدق، خیابان هلال احمر، خیابان دارایی

08337237475 - 09333392091

عصرها 16 الی 20

طراح سایت : گروه مانی