دکتر عرفانه امینی موسس و مسئول فنی آزمایشگاه تخصصی دهان، فک وصورت تیزبین مي‌باشند. ایشان دوره ی عمومی را در رشته ی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در سال 1396 به پایان رساندند، سپس به صورت استریت وارد دوره ی رزیدنتی در رشته ی تخصصی پاتولوژی دهان، فک و صورت شدند. سرانجام در آزمون بورد تخصصی سال 1400 موفق به کسب رتبه ی برتر کشوری در این رشته شدند.

قسمت عمده ی دوران تحصیل را بر حسب علاقه در مراکز تشخیصی و بیماری شناسی، صرف شناخت و تحقیق در رابطه با علائم بیماری ها، نماهای رادیولوژیک ضایعات، تشخیص علل زمینه ای و روش های نوین تشخیصی نمودند. ایشان از سال 1401 به عنوان استادیار در دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه به تدریس دانشجویان و تشخیص بیماران می پردازند. از سال 1402 اقدام به تاسیس اولین آزمایشگاه تخصصی پاتولوژی دهان، فک و صورت در استان کرمانشاه و منطقه ی غرب کشور نمودند. امید است که تشخیص دقیق و عاری از خطا مسیر درمان بیماران هموارتر شده و آلام و عوارض بیماری به حداقل برسد.